MBO Dans plus

Via een individueel maatwerktraject, kunnen uitstekende dansers met een goede dansvooropleiding en als opleidingsniveau minimaal HAVO of hoger (of ouder dan 21 jaar), binnen 1 of 2 jaar het diploma Danscoördinator, niveau 4 behalen.

Een andere mogelijkheid is, bij gebleken geschiktheid na leerjaar één, door te stromen naar leerjaar drie. Op deze manier is het mogelijk om in 3 jaar het diploma Danscoördinator, niveau 4 te behalen.

Dit traject is ook zeer geschikt voor dansers die een HBO Dansopleiding ambieren. Tot nu toe is 100% aangenomen bij verschillende dansacademies!