Toekomstperspectief

Uit ervaring weten we dat oud MBO DANS GOES dans studenten het heel goed doen in het HBO onderwijs én in het werkveld. Naast de goede dansontwikkeling zien we dat MBO DANS studenten door de verschillende optredens, workshops en het lesgeven veel andere vaardigheden ontwikkelen, waar zij later profijt van hebben.

MBO DANS bo dansstudenten zijn gewend flexibel in te spelen op veranderende situaties, initiatief te tonen, overzicht te behouden en aan te sturen. Daarnaast hebben ze sterke sociale vaardigheden, kunnen ze zich goed presenteren en bovenal zijn het harde werkers met veel discipline!

Uitstroom 2011-2015

Percentage Omschrijving
31% Doorstroom HBO Dans
37% Lesgeven
11% Uitvoerend danser
8% Eigen dansonderneming
13% Doorstroom andere (HBO) opleiding